Bilisummaa Saba Oromoo

Sunday, 25 December 2011

Qabsoon bilisummaa oromoo yeroon isaa maalif dheerate?
   Aakkuma beekamutti sababa tokkummaa dhabuutin qabsoon bilisummaa oromoo yeroo dheeraa akka lakkaawatu sababa ta'ee jira.

No comments: